BITTEN BRUN & CO

Ydelser

KONTAKT

Strategi & forretningsudvikling

Værdiskabende strategiprocesser med fokus på retning, rammer og målsætning for udvikling, der via et tæt samarbejde sikrer:

 • Design og facilitering af strategiprocesser, herunder formål, vision, mission, strategiske fokusområder, mål og konkrete handlinger.
 • Udforskning af potentialet i og udenfor virksomheden, for at sikre vækst og udvikling af eksisterende forretning.

 

Eksempler på leverancer:

 • Vækststrategi
 • Forretningsstrategi
 • Kommerciel strategi

Vækst & transformationsledelse

I samarbejde skabes vækst via mennesker på en inkluderende måde, der både udvikler forretningen og medarbejdere, for derved at sikre:

 • Eksekvering af den definerede strategi
 • Optimal struktur for at nå i mål
 • God ledelsesproces i det fremadrettede arbejde
 • Understøtte ledelse i forandringsprocessen

 

Eksempler på leverancer:

 • Strategieksekvering
 • Arbejde med kultur og adfærd
 • Gennemførelse af lederudvikling
 • Opbygning af organisationsstruktur
 • Konkret handlingsplan
 • Setup for mødestruktur

Bæredygtig udvikling & differentiering

Bidrager til en øget strategisk udvikling på tværs af virksomheden, og i tæt samarbejde tilsikre:

 • Optimale processer med henblik på en øget strategisk udvikling
 • Øget samarbejde på tværs
 • Øget markedsorientering og et højt kundefokus
 • Sikre øget innovation på tværs

 

Eksempler på leverancer:

 • Megatrends og FN´s 17 verdensmål som nye strategiske muligheder
 • Udvikling af koncepter og serviceydelser
 • Øget kundefokus
 • Innovationsproces
 • Markedstilgang

Workshops

Workshops med afsæt I et konkret ønske, specifikke udfordringer eller blot som inspiration og input til ny viden og idégenerering. Workshops tilpasses virksomhedens kontekst og formål.

Eksempler på leverancer::

 • Bæredygtighed – hvad er det egentlig for noget?
 • Strategieksekvering – strategi er noget man gør!
 • Ledelse i en ny virkelighed
 • God ledelse starter med at kende sig selv…
 • Lederudvikling med afsæt i person- og teamprofiler

 

Person- og kulturprofiler

Tilbyder udarbejdelse af personprofiler, teamprofiler og kulturprofiler, der er udviklet af specialister i personlighedspsykologi og psykometri.

Profilerne måles på op til 16 karaktertræk, og kan anvendes til flere forskellige former for udvikling og rekruttering, ligesom profilerne er et godt afsæt for et øget samarbejde og kommunikation.

Profilerne er oplagt for ledere, der ønsker større selvindsigt, teams, der ønsker at lære hinanden bedre at kende og dermed øge samarbejdet, og forståelse for kommunikation i en travl hverdag.

Eksempler på leverancer:

 • Profiler til lederudvikling
 • Teamprofil til udvikling af lederteams
 • Profiler til anvendelse i rekrutteringsøjemed
 • Profiler til en forbedret forståelse af kommunikation og samarbejde

Advisory Board og Bestyrelsesarbejde

Varetager arbejdet i og op imod bestyrelser med fokus på en øget værdiskabelse, vækst og fremtidssikring, hvor der bidrages med spidskompetencerne:

 • Strategi og forretningsudvikling
 • Vækst og transformationsledelse
 • Organisation og kultur
 • Bæredygtig udvikling