BITTEN BRUN & CO - VÆRDISKABENDE LEDELSE

Ydelser

KONTAKT

Strategi & forretningsudvikling

Vækst & transformations ledelse

Udvikling & differentiering

Workshops – on demand

Foredrag

Person- og teamprofiler

BITTEN BRUN & CO

Strategi & forretningsudvikling

Værdiskabende strategiprocesser med fokus på retning, rammer og mål for udvikling.

Bidrager til at udforske potentiale i og udenfor virksomheden, for at sikre vækst og udvikling af eksisterende forretning.

Designer og driver strategiprocesser, herunder formål, vision, mission, strategiske fokusområder, mål og konkrete handlinger.

En klar retning, tydelige rammer og ambitiøse mål – både på den korte og lange bane.

F.eks.

 • Forretningsstrategi
 • Vækststrategi
 • Forretningsplan
 • Mission, vision og værdier
 • Markedsposition
 • Differentiering
BITTEN BRUN & CO

Vækst & transformationsledelse

Skaber vækst via mennesker på en inkluderende og bæredygtig måde, der både udvikler forretningen og medarbejdere, sikrer løbende kommunikation der taler både til hjerte og hjerne, samt understøttelse af forandringsprocessen og engagement.

Bidrager til at opnå flotte resultater ved at sikre eksekvering af en strategi og opnåelse af ambitiøse mål vha. en optimal struktur og en god ledelsesproces.

F.eks.

 • Strategi eksekvering
 • Kultur og adfærd
 • Kompetence- og lederudvikling
 • Ledelsesproces
 • Organisationsstruktur
 • Projektledelse
 • Mødestruktur
BITTEN BRUN & CO

Kontinuerlig udvikling & differentiering

Bidrager til øget strategisk udvikling på tværs af virksomheden og tilsikrer optimale processer og øget samarbejde, med det formål at sikre tydelig differentiering mod markedet.

Sikrer øget markedsorientering, øget innovation på tværs af virksomheden og interessante værditilbud, som en del af forretningsplanen. Med afsæt i markedstrends der bidrager til at skabe stærke koncepter og serviceydelser, samt øget differentiering i markedet.

F.eks.

 • Megatrends og FN´s 17 verdensmål
 • Kundefokus
 • Markedstilgang
 • Innovationsproces
 • Markedstilgang
 • Innovationsproces
 • Kommerciel styrke
BITTEN BRUN & CO

Advisory board og bestyrelse

Erfaring fra arbejde i og op imod bestyrelser med fokus på øget værdiskabelse, vækst og fremtidssikring, kan bidrages til at styrke dig og din forretning indenfor strategiske ledelse, forretningsudvikling og differentiering.

BITTEN BRUN & CO

Foredrag

Eksempler på temaer: strategi er noget man gør, ledelse i en ny virkelighed, udvikling og ledelse som en proces, brug megatrends som inspiration til udvikling, processer der understøtter din strategi, sikker eksekvering af din strategi.

BITTEN BRUN & CO

Person- og teamprofiler

Der er udviklet af specialister i personlighedspsykologi og psykometri. Den måler på hele 8 karaktertræk, og kan anvendes til flere forskellige former for personlig udvikling, optimering af samarbejde og kommunikation, sammensætning af teams og i rekrutteringsøjemed