Tænk i diversitet – det er bæredygtigt

TILBAGE TIL ARTIKLER

Tænk i diversitet – det er bæredygtigt og en vigtig konkurrenceparameter

Hvad enten vi taler køn, alder, kompetencer eller andet, så er diversitet en konkurrenceparameter og særligt ift. at kunne tiltrække og fastholde medarbejdere.

Diversitet præger en virksomheds kultur på en sund måde, da det skaber en helt naturlig dynamik og åbner op for flere perspektiver og muligheder for fremtidig udvikling, ergo kan man øge potentialet og skabe en større grad af værdi for flere.

Det kan øge tiltrækningskraften, at en virksomhed er rummelig og har et værdisæt, der også afspejler dette. Det bør reelt være en integreret del af virksomhedens sammensætning, at diversitet afspejles på tværs – og det bør ligeledes være sig gældende på bestyrelsesniveau, i direktionen osv.

Mange virksomheder har allerede dette på den strategiske agenda og arbejder målrettet med at sikre øget diversitet og bæredygtighed, også selvom det ikke altid er lige let.

Men det er det værd, for det kan være med til at sikre øget værdiskabelse og herigennem øget bæredygtig vækst.