BITTEN BRUN & CO - VÆRDISKABENDE LEDELSE & BÆREDYGTIG VÆKST

Strategisk sammenhængskraft og eksekvering via et ambitiøst formål

Kontakt

Et klart formål og tydelige overordnede mål

Værdiskabelse er en iterativ proces, der udspringer af det overordnede formål, en fælles retning og overordnede mål, hvilket er naturlige elementer i en god strategi.

Strategisk retning er et langsigtet fokus, og selvom det vil udvikle og flytte sig over tid, skal det synliggøres gennem et klart og ambitiøst formål, samt kommunikeres igen og igen, for at undgå for meget friktion undervejs.

Det er nødvendigt indimellem at genbesøge og gentænke strategien og tage stilling til de interne og eksterne faktorers påvirkning, og dermed de fremtidige muligheder og trusler.

I synk med markedet

Der skal et dobbelt-strategisk fokus til – et fokus der både går udad og indad på samme tid, for at sikre en stærk sammenhæng internt i virksomheden, der er synkroniseret med de eksterne markedsvilkår.

Det er måske også en mulighed at overveje en ny forretningsmodel, da det ikke nødvendigvis er den bedste forretning, blot at fortsætte med den eksisterende forretningsmodel ift. markedet.

Eksekveringskraften er afgørende

Mennesker er altid kernen i en strategi, for kun handling skaber forvandling, og som det er sagt; kultur spiser strategi til morgenmad – for vaner er svære at ændre.

For at sikre implementering af strategien og dens mål, skal strategien være eksekverbar gennem hverdagens handlinger. Det er alt for nemt at drifte sig væk fra den strategiske retning i hverdagen, så processen omkring strategien skal ledes på en dynamisk måde og gerne med afsæt i et klart formål og ambitiøse mål.

Værdiskabende ledelse og bæredygtig vækst

På flere områder kigger vi ind i en transformation af virksomheder, for at imødekomme kravene fra flere interessenter, f.eks. forbrugerne, medarbejdere og investorer.

Det er værdiskabende ledelse og bæredygtig vækst vi skal have på banen….

Round-img