Dynamisk strategi

Udvikling sker løbende og vi skal kunne navigere i kompleksitet og usikkerhed hver dag, og her kan en moderne og dynamisk strategi hjælpe med at sætte retningen, definere rammerne og sætte ambitiøse mål.

For hvordan sikres en langsigtet konkurrencefordel i en kortsigtet verden, hvad er det reelt der driver værdiskabelsen og hvilke faktorer bør vi arbejde med fremadrettet?

Mulighederne er der og netop nu hvor markedsgrænserne flytter sig og konkurrencen bliver mere asymmetrisk, giver det rigtig god mening at arbejde med sin strategi.

Afsættet er en analyse af nuværende situation, markedet, trends og kunderne, og en opsummering af styrker, svagheder, trusler og muligheder, samt en vurdering af kompetencer og ressourcer der skal understøtte strategien.

Herudfra defineres konkrete handlinger der kan flytte virksomheden i den rigtige retning og en tydelig prioritering på tværs af virksomheden.

Det er en stor fordel at have en åben proces med en høj grad af involvering, for man er nødt til at have folk med fra start, for at sikre øget succes med eksekvering.

En mere agil tilgang til arbejdet og ikke mindst realisering af strategien, kræver også tydelig kommunikation og løbende feedback som en del af processen.

”Luck is not a strategy”

– så lad os sætte retningen for din virksomhed sammen.

 

Du kan fange mig her:

https://www.bittenbrun.com/kontakt/