Er bæredygtighed og ESG det samme?

TILBAGE TIL ARTIKLER

Rigtig mange virksomheder arbejder med bæredygtighed og særligt med ESG som et omdrejningspunkt, og her derfor i mange tilfælde opsat mål og målinger på disse faktorer, sammen med øvrige finansielle mål.

Men er bæredygtighed og ESG egentlig det samme?

Ser vi på FN’s definition af bæredygtighed så er den:

“En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende behov, uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare”

Bæredygtighed handler om at skabe langsigtet værdi for alle interessenter og er et bredere begreb, der omfatter ESG faktorer, men er mere end dem og handler i høj grad om den indvirkning en virksomhed har på samfundet og vores verden.

ESG referer til 3 faktorer; Environmental, Social, Governance og er en mere specifik rammesætning, der blandt andet anvendes af investorerne når vi taler risikovurdering og finansiel vurdering af en virksomhed.

Måske kan man sige, at ESG er en outside- in vurdering, mens bæredygtighed er en inside- out tilgang med en ambition om at skabe positiv indflydelse.

Den optimale vej, er i hvert fald at sikre både et outside-in og inside-out perspektiv på udvikling, og dermed både have bæredygtighed i den brede forstand med i sin strategi, koblet til ESG faktorerne.

Stadig et stykke vej ift. sammenlignelige standarder og i høj grad også transparens omkring bæredygtighed, men der er muligheder i forskellige platforme og samarbejder, og det er bedre at gøre noget end ingenting.

Og der er muligheder og der er potentiale i bæredygtig udvikling – men som meget andet er det en proces, det er en omstilling eller transformation i nogle tilfælde, men det er et langt stykke hen ad vejen en forventning fra særligt yngre kunder og medarbejdere.

Og jeg tror kun, at det bliver mere i fremtiden, og hvorfor egentlig ikke både skabe positiv indflydelse og en stærk finansiel performance – det giver mening, det er med til at fremtidssikre og skabe bæredygtig vækst.