Eksekvering af strategien eller business as usual?

TILBAGE TIL ARTIKLER

Evnen til at eksekvere på en agil måde i en dynamisk verden er vigtig, hvis du vil skabe kontinuerlig vækst og værdi.

Strategien skal være dynamisk, tilgangen agil og ledelsen skal sikre fokus på at skabe resultater via konkrete handlinger, der understøtter strategien.

Nogle af nøgleordene til at få strategien til at leve er flg.:

  • Klare og fælles mål
  • Uddelegering og involvering
  • Løbende kommunikation

Det giver næsten sig selv, men det kræver fokuseret atbejde og en strategi bliver aldrig færdig – det er en proces, der skal udleves i hverdagens handlinger, og desværre er der rigtig mange strategier, der kører af sporet, fordi eksekveringen mislykkedes.

Få sparring omkring eksekvering af din strategi, så den ikke ender ligesom 2/3 af strategier gør – nemlig i business as usual…