BITTEN BRUN & CO - VÆRDISKABENDE LEDELSE & BÆREDYGTIG VÆKST

Differentieret markedsposition – din markedstilgang er vigtig

Kontakt

Din virksomhed har ikke længere samme grad af kontrol over dit brand, det har kunderne, interessenter og dermed fællesskabet omkring dit brand derimod.

Det stiller krav om nye måder at tiltrække kunder og øvrige interessenter, en ny adfærd i form af tillid, respekt og et appellerende formål, der giver følelsen af at tilhøre et større fællesskab, hvor der også er et match i værdierne.

Det handler om at skabe, udvikle og pleje fællesskabet omkring virksomheden og det kræver, at du forstår interessenterne i og omkring virksomheden.

Differentiering er ikke en ”one size fits all” løsning

Alle virksomheder oplever forskellige udfordringer, anvender forskellige modeller, har forskellige tilgange og leverer forskellige niveauer af værdi, hvilket blot fremhæver, at der ikke findes en ”one size fits all” løsning, når vi taler værdiskabelse og slet ikke i forhold til differentiering.

For at skabe værdi, der appellerer til et fællesskab, skal differentiering udspringe af virksomhedens kerne, være troværdig, autentisk og i tråd med virksomhedens ambitiøse formål.

Det skal udspringe af strategien og understøttes af samtlige handlinger fra virksomheden.

Styrk innovationsevnen, skab mere værdi og bliv unik.

Virksomheder skal differentiere sig, konstant innovere, udvikle, tilpasse og kombinere forskellige løsninger for at sikre, at der leveres værdi til interessenterne og derigennem styrker konkurrenceevnen.

En differentieret markedsposition kræver blandt andet integreret innovation, evnen til at bygge fællesskaber med hjerte og hjerne via den rette tilgang til markedet.

Værdiskabende ledelse og bæredygtig vækst

På flere områder kigger vi ind i en transformation af virksomheder, for at imødekomme kravene fra flere interessenter, f.eks. forbrugerne, medarbejdere og investorer.

Det er værdiskabende ledelse og bæredygtig vækst vi skal have på banen….

Round-img